Pompy ciepła

Pompy ciepła są ostatnimi czasy bardzo popularnym rozwiązaniem. Cieszą się nie tylko coraz szerszym zastosowaniem, ale także uznaniem Klientów, którzy już się zdecydowali na montaż pompy ciepła i obecnie są ich ciągłymi użytkownikami. Pompa ciepła jest używana do ogrzewania powietrza w domu oraz ciepłej wody użytkowej. Jest to świetne rozwiązanie, kiedy zależy nam na ekonomicznych źródłach energii elektrycznej.
Przy zastosowaniu takiego rozwiązania możemy wybrać system SPLIT składający się z modułu zewnętrznego i wewnętrznego. W module wewnętrznym znajduje się pompa, skraplacz i podgrzewacz elektryczny a w zewnętrznym zawór rozprężny, wentylator, parownik oraz sprężarka i tutaj odbywa się proces transportowania i wytwarzania ciepła.
Drugim jest system MONOBLOK. Jest to urządzenie jednomodułowe, które składa się z wentylatora, parownika, skraplacza i sprężarki. Instalacja zewnętrzna jest przyłączona do centrali grzewczej lub stacji hydraulicznej, gdzie następnie ciepło jest oddawane do obiegów grzewczych.
    Powietrzne pompy ciepła mają tę zaletę, że nie wymagają wykonania żadnej dodatkowej instalacji ani wykopów w gruncie. Takie zalety kreują kolejną możliwość, jaką jest wykonanie instalacji powietrznej pompy ciepła w budynkach już zamieszkałych, których budowa została już oficjalnie zakończona.
Po krótce jak to działa: W układzie wzrasta ciśnienie i temperatura, dzięki sprężarce czynnik zmienia postać na gazową, a następnie trafia do skraplacza, gdzie oddaje ciepło do instalacji. Po tym, czynnik w stanie ciekłym przechodzi przez zawór rozprężny, gdzie następuje spadek ciśnienia i temperatury i taki cykl rozpoczyna się od nowa. 

3. Panel fotowoltaiczny

Grupa modułów zasilająca jeden falownik tworzy panel fotowoltaiczny.

1. Konstrukcja wsporcza

elementem pozwalającym na zamontowanie paneli na gruncie lub budynku jest konstrukcja, która jednocześnie ma na celu zapewnić stabilność całego układu.

2. Moduły fotowoltaiczne

Podstawowym elementem powstania energii elektrycznej ze słońca są ogniwa fotowoltaiczne, które aby móc wytwarzać większą ilość energii łączy się w moduły fotowoltaiczne.

5. Licznik dwukierunkowy

 Licznik dwukierunkowy, dokonuje pomiarów dwukierunkowego przepływu prądu tzn. zlicza energię elektryczną wyprodukowaną przez naszą instalację oraz pobraną z sieci energetycznej (6).

4. Falownik

Aby energia trafiła do naszych gniazdek prąd powstały w modułach zostaje przekazany do falownika, którego zadaniem jest przekształcenie go na prąd zmienny cechujący się parametrami zgodnymi z tymi, które posiadają nasze domowe gniazdka.

6. Sieć energetyczna

Sieć energetyczna

7. Energia słoneczna

Cieszymy się ekologiczną energią słoneczną, stałą niższą ceną energii elektrycznej bez względu od zmian rynkowych.