Większe dotacje w programie Mój Prąd od 15.12.2022 roku

Fotowoltaika dotacje kamionki, Fotowoltaika dotacje Borówiec, Fotowoltaika dotacje dachowa, Fotowoltaika dotacje Poznań, Fotowoltaika dotacje śrem, Fotowoltaika dotacje kórnik, Fotowoltaika dotacje Środa Wielkopolska

Udostępnij

Beneficjenci programu Mój Prąd skorzystają z większych dotacji do urządzeń takich jak mikroinstalacja fotowoltaiczna oraz magazyny energii. Przypomnijmy, że program jest realizowany od kwietnia 2022 roku. W czwartej edycji programu Mój Prąd mogą uczestniczyć inwestorzy, którzy są rozliczani w systemie net-billing. Program priorytetowy „Mój Prąd” stanowi, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV), magazynów ciepła, magazynów energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh, systemów zarządzania energią HEMS/EMS. Przypomnijmy, że według obecnych założeń maksymalne dofinansowanie na mikroinstalacje wraz z magazynami energii może sięgnąć nawet 20 500 zł. Dla nowych prosumentów wchodzących w system net-billingu do samej instalacji fotowoltaicznej przewidziano dofinansowanie w wysokości maks. 4 000 zł. W przypadku, gdy prosument zdecyduje się na dodatkowe inwestycje zwiększające autokonsumpcję, dofinansowanie do fotowoltaiki może wynieść 5 000 zł. Oprócz tego można uzyskać środki w wysokości do 5 000 zł na magazyn ciepła lub 7 500 zł na magazyn energii elektrycznej.

Dodatkowe 3 000 zł można otrzymać przy zainstalowaniu systemów HEMS/EMS, ale tylko pod warunkiem zakupu magazynu energii elektrycznej bądź ciepła. Tak jak w poprzednich edycjach programu, kwoty dofinansowania nie mogą przekraczać 50 proc. poniesionych kosztów. Jeśli prosument otrzymał już dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną, ale zakłada rozbudowę systemu o wymienione elementy i przechodzi na net-billing, również może liczyć na wsparcie finansowe. W takiej sytuacji dodatkowa dotacja na instalację fotowoltaiczną wynosi 2 000 zł.
W połowie grudnia dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych zostanie zwiększone o 2 000 zł do poziomu 6 000 w przypadku zgłoszenia do dofinansowania tylko mikroinstalacji PV, lub do 7 000 zł w przypadku instalacji fotowoltaiki z dodatkowymi urządzeniami. Podwyższono też dotacje do magazynów energii, dofinansowanie do magazynów ciepła oraz systemu HEMS/EMS nie ulega zmianie.

  • do mikroinstalacji – nie więcej niż 7 tys. zł (do 50 proc. kosztów kwalifikowanych).
  • do magazynu energii – nie więcej niż 16 tys. zł (do 50 proc. kosztów kwalifikowanych).

    https://globenergia.pl/wieksze-dotacje-w-programie-moj-prad-4-0-beneficjenci-otrzymaja-wyrownanie-do-wyzszej-kwoty/
    https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-moj-prad

Czytaj także

Aktualności

Czy to się opłaca?

Rosnąca świadomość ekologiczna i w szybkim tempie drożejący prąd sprawiają, że coraz więcej osób rozważa i decyduje się na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Wbrew

albo zostaw swój numer, oddzwonimy
Aby ponownie otworzyć to okno kliknij słuchawkę w lewym dolnym narożniku strony